Do poczytania

Uważność w bólu i chorobie

Czy wiesz, że to od chęci pomocy osobom chorym rozpoczął się tzw. świecki nurt mindfulness?

Był rok 1979 kiedy to Jon Kabat-Zinn, nazywany dziś ojcem mindfulness na Zachodzie, założył pierwszą na świecie Klinikę Redukcji Stresu w Massachusetts. To tam powstał i został gruntowanie przebadany pierwszy program uważności pod nazwą MBSR – Kurs Redukcji Stresu Oparty Na Uważności. Inspiracją do jego stworzenia było osobiste doświadczenie Jona,. Wskazywało ono że medytacja przynosi ogrom korzyści: nie tylko poprawę koncentracji, uspokojenie czy większe poczucie połączenia z innymi.

Pracując z osobami przewlekle chorymi Jon i współpracownicy przeprowadzili wiele badań, które pokazały, że medytacja uważności:

  • skutecznie pomaga obniżyć stres u osób chorych
  • zmniejsza poczucie osamotnienia (izolacji)
  • redukuje ból, poprawia jakość snu
  • korzystnie wpływa na ogólne poczucie dobrostanu

To oczywiście bardzo uogólnione wyniki, które jednak znajdują potwierdzenie w tysiącach badań na całym świecie.

W ślad za Jonem poszła Vidyamala Burch, która we wczesnej młodości doświadczyła poważnych urazów kręgosłupa. W gruzach runęła jej kariera, możliwości zarobkowe, przyszłość stała się niepewna, pełna skomplikowanych operacji, rehabilitacji i bólu. W sposób naturalny także złości, frustracji i zmagań. Te stany zna chyba każdy z nas kto kiedykolwiek doświadczył poważnego urazu lub żyje z przewlekłą chorobą, która znacząco zmienia funkcjonowanie.

Znajdziesz tu artykuły związane z tematyką, w której się specjalizuję.

Zapraszam do lektury!
Monika Wądołowska